دماوند

دریاچه هویر

دریاچه هویر نزدیک تهران است

در میان رشته‌کوه‌های البرز در شهر دماوند، دریاچه‌ای زیبا دیده می‌شود که به آن دریاچه هویر می‌گویند. این دریاچه در ارتفاع 2500...