تهران

زمستان در تهران کجا برید

تهران کجا برید در زمستان ؟ یکی از مشکلات اصلی که همه ما داریم اینه که دوست داریم بریم بیرون ولی دقیقا نمیدونیم...