شهر دماوند

دریاچه هویر

دریاچه هویر نزدیک تهران است

در میان رشته‌کوه‌های البرز در شهر دماوند، دریاچه‌ای زیبا دیده می‌شود که به آن دریاچه هویر می‌گویند. این دریاچه در ارتفاع 2500...